A  A+ A+

Miasto Kluczbork

Kluczbork
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 630
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 545
Liczba ważnych kart:5 541
Frekwencja wyborcza:18.10%
Liczba głosów ważnych:5 363
% głosów ważnych:96.79%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne