A  A+ A+

Miasto Wołczyn

Wołczyn
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 198
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 939
Liczba ważnych kart:1 939
Frekwencja wyborcza:17.32%
Liczba głosów ważnych:1 844
% głosów ważnych:95.10%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne