A  A+ A+

Miasto Biała

Biała
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 944
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 057
Liczba ważnych kart:1 057
Frekwencja wyborcza:11.82%
Liczba głosów ważnych:1 006
% głosów ważnych:95.18%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne