A  A+ A+

Miasto Prudnik

Prudnik
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 638
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 802
Liczba ważnych kart:4 802
Frekwencja wyborcza:21.21%
Liczba głosów ważnych:4 620
% głosów ważnych:96.21%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne