A  A+ A+

Miasto Kolonowskie

Kolonowskie
brak 10.24% 10.82% 11.40% 11.99% 12.57% 13.15% 13.73% 14.31% 14.90% 15.48%
danych 10.81% 11.39% 11.98% 12.56% 13.14% 13.72% 14.30% 14.89% 15.47% 16.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 024
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:596
Liczba ważnych kart:596
Frekwencja wyborcza:11.86%
Liczba głosów ważnych:569
% głosów ważnych:95.47%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  36  6.33
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  1.05
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  23  4.04
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  97  17.05
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  13  2.28
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  32  5.62
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  26  4.57
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  313  55.01
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  23  4.04
  Komitety razem 569  100