A  A+ A+

Miasto Kolonowskie

Kolonowskie
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 024
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:596
Liczba ważnych kart:596
Frekwencja wyborcza:11.86%
Liczba głosów ważnych:569
% głosów ważnych:95.47%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne