A  A+ A+

Miasto Leśnica

Leśnica
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 543
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:915
Liczba ważnych kart:915
Frekwencja wyborcza:13.98%
Liczba głosów ważnych:872
% głosów ważnych:95.30%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne