A  A+ A+

Miasto Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 625
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 278
Liczba ważnych kart:4 277
Frekwencja wyborcza:16.07%
Liczba głosów ważnych:4 061
% głosów ważnych:94.95%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne