A  A+ A+

Miasto Ujazd

Ujazd
brak 10.24% 10.82% 11.40% 11.99% 12.57% 13.15% 13.73% 14.31% 14.90% 15.48%
danych 10.81% 11.39% 11.98% 12.56% 13.14% 13.72% 14.30% 14.89% 15.47% 16.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:654
Liczba ważnych kart:654
Frekwencja wyborcza:12.72%
Liczba głosów ważnych:617
% głosów ważnych:94.34%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  48  7.78
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.97
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  24  3.89
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  98  15.88
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  11  1.78
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  28  4.54
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  82  13.29
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  282  45.71
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  38  6.16
  Komitety razem 617  100