A  A+ A+

Miasto Ujazd

Ujazd
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:654
Liczba ważnych kart:654
Frekwencja wyborcza:12.72%
Liczba głosów ważnych:617
% głosów ważnych:94.34%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne