A  A+ A+

Miasto Zawadzkie

Zawadzkie
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 955
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 248
Liczba ważnych kart:1 248
Frekwencja wyborcza:12.54%
Liczba głosów ważnych:1 194
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne