A  A+ A+

Miasto Opole

Opole
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:96 106
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:27 249
Liczba ważnych kart:27 242
Frekwencja wyborcza:28.35%
Liczba głosów ważnych:26 502
% głosów ważnych:97.28%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  1 198  4.52
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  312  1.18
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  2 746  10.36
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 782  18.04
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  791  2.98
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  693  2.61
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 975  7.45
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  13 365  50.43
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  640  2.41
  Komitety razem 26 502  100