A  A+ A+

Miasto Wąsosz

Wąsosz
brak 12.78% 13.03% 13.29% 13.54% 13.79% 14.05% 14.30% 14.55% 14.80% 15.06%
danych 13.02% 13.28% 13.53% 13.78% 14.04% 14.29% 14.54% 14.79% 15.05% 15.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 906
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:755
Liczba ważnych kart:755
Frekwencja wyborcza:12.78%
Liczba głosów ważnych:718
% głosów ważnych:95.10%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  40  5.57
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  1.11
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  62  8.64
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  185  25.77
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  12  1.67
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  13  1.81
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  46  6.41
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  184  25.63
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  168  23.40
  Komitety razem 718  100