A  A+ A+

Miasto Olszyna

Olszyna
brak 14.89% 15.56% 16.22% 16.89% 17.55% 18.22% 18.89% 19.55% 20.22% 20.88%
danych 15.55% 16.21% 16.88% 17.54% 18.21% 18.88% 19.54% 20.21% 20.87% 21.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 411
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:870
Liczba ważnych kart:870
Frekwencja wyborcza:16.08%
Liczba głosów ważnych:829
% głosów ważnych:95.29%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  50  6.03
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.72
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  166  20.02
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  197  23.76
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  18  2.17
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  15  1.81
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  68  8.20
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  255  30.76
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  54  6.51
  Komitety razem 829  100