A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Debrzno

Debrzno
brak 4.44% 7.18% 9.93% 12.67% 15.42% 18.16% 20.90% 23.65% 26.39% 29.14%
danych 7.17% 9.92% 12.66% 15.41% 18.15% 20.89% 23.64% 26.38% 29.13% 31.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 299
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 095
Liczba ważnych kart:1 095
Frekwencja wyborcza:15.00%
Liczba głosów ważnych:1 029
% głosów ważnych:93.97%
Liczba głosów na listy komitetu:126
% 12.24%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 10 7.94 0.97
BUJANOWICZ Stanisława Helena 6 4.76 0.58
ADAMOWICZ Dariusz 2 1.59 0.19
DOMBROWSKI Bogdan 4 3.17 0.39
SZATKOWSKI Radosław Jan 5 3.97 0.49
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 91 72.22 8.84
KOSEWSKA Danuta Jolanta 2 1.59 0.19
SAHAJDAK Jadwiga 2 1.59 0.19
MIRONOWICZ Mirosław 1 0.79 0.10
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 3 2.38 0.29