A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Gniewino

Gniewino
brak 1.28% 4.46% 7.64% 10.82% 14.00% 17.18% 20.36% 23.54% 26.72% 29.90%
danych 4.45% 7.63% 10.81% 13.99% 17.17% 20.35% 23.53% 26.71% 29.89% 33.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 308
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:988
Liczba ważnych kart:988
Frekwencja wyborcza:18.61%
Liczba głosów ważnych:916
% głosów ważnych:92.71%
Liczba głosów na listy komitetu:49
% 5.35%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 8 16.33 0.87
BUJANOWICZ Stanisława Helena 32 65.31 3.49
ADAMOWICZ Dariusz 0 0.00 0.00
DOMBROWSKI Bogdan 1 2.04 0.11
SZATKOWSKI Radosław Jan 4 8.16 0.44
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 0 0.00 0.00
KOSEWSKA Danuta Jolanta 4 8.16 0.44
SAHAJDAK Jadwiga 0 0.00 0.00
MIRONOWICZ Mirosław 0 0.00 0.00
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 0 0.00 0.00