A  A+ A+

Miasto Bardo

Bardo
brak 14.73% 15.42% 16.10% 16.79% 17.47% 18.16% 18.85% 19.53% 20.22% 20.90%
danych 15.41% 16.09% 16.78% 17.46% 18.15% 18.84% 19.52% 20.21% 20.89% 21.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 484
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:896
Liczba ważnych kart:896
Frekwencja wyborcza:19.98%
Liczba głosów ważnych:862
% głosów ważnych:96.21%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  30  3.48
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  11  1.28
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  63  7.31
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  262  30.39
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  129  14.97
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  16  1.86
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  51  5.92
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  243  28.19
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  57  6.61
  Komitety razem 862  100