A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Miasto Będzin

Będzin
brak 0.31% 0.37% 0.44% 0.50% 0.56% 0.63% 0.69% 0.75% 0.81% 0.88%
danych 0.36% 0.43% 0.49% 0.55% 0.62% 0.68% 0.74% 0.80% 0.87% 0.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 588
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 596
Liczba ważnych kart:10 595
Frekwencja wyborcza:22.74%
Liczba głosów ważnych:10 244
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:81
% 0.79%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PACA Monika Maria 29 35.80 0.28
SMYKOWSKI Maciej Krzysztof 8 9.88 0.08
ZAWISZA Marcelina Monika 6 7.41 0.06
CHUDZIŃSKI Adam Stanisław 3 3.70 0.03
ORŁOWSKA Maria Elżbieta 7 8.64 0.07
SZYMANEK Tomasz Krzysztof 6 7.41 0.06
LEWICKA Dobrosława Teresa 4 4.94 0.04
SULICH Hubert Mirosław 6 7.41 0.06
KONUS Magdalena Joanna 8 9.88 0.08
SZWEDKOWSKI Witold 4 4.94 0.04