A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Miasto Cieszyn

Cieszyn
brak 0.09% 0.15% 0.21% 0.26% 0.32% 0.38% 0.44% 0.50% 0.55% 0.61%
danych 0.14% 0.20% 0.25% 0.31% 0.37% 0.43% 0.49% 0.54% 0.60% 0.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 432
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 610
Liczba ważnych kart:8 610
Frekwencja wyborcza:30.28%
Liczba głosów ważnych:8 369
% głosów ważnych:97.20%
Liczba głosów na listy komitetu:56
% 0.67%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PACA Monika Maria 21 37.50 0.25
SMYKOWSKI Maciej Krzysztof 3 5.36 0.04
ZAWISZA Marcelina Monika 8 14.29 0.10
CHUDZIŃSKI Adam Stanisław 1 1.79 0.01
ORŁOWSKA Maria Elżbieta 1 1.79 0.01
SZYMANEK Tomasz Krzysztof 3 5.36 0.04
LEWICKA Dobrosława Teresa 3 5.36 0.04
SULICH Hubert Mirosław 4 7.14 0.05
KONUS Magdalena Joanna 3 5.36 0.04
SZWEDKOWSKI Witold 9 16.07 0.11