A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Górno

Górno
brak 5.57% 8.64% 11.72% 14.79% 17.86% 20.94% 24.01% 27.08% 30.15% 33.23%
danych 8.63% 11.71% 14.78% 17.85% 20.93% 24.00% 27.07% 30.14% 33.22% 36.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 688
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 389
Liczba ważnych kart:2 388
Frekwencja wyborcza:22.35%
Liczba głosów ważnych:2 286
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:252
% 11.02%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 89 35.32 3.89
KOZAK Wojciech 3 1.19 0.13
KURTYKA Halina Ewa 1 0.40 0.04
SORYS Stanisław Andrzej 0 0.00 0.00
OCZKOWICZ Beata 71 28.17 3.11
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 2 0.79 0.09
PAWLAK Mirosław Antoni 23 9.13 1.01
KAŁA Józef 1 0.40 0.04
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 60 23.81 2.62
DUTKA Bronisław 2 0.79 0.09