A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Łopuszno

Łopuszno
brak 5.57% 8.64% 11.72% 14.79% 17.86% 20.94% 24.01% 27.08% 30.15% 33.23%
danych 8.63% 11.71% 14.78% 17.85% 20.93% 24.00% 27.07% 30.14% 33.22% 36.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 291
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 631
Liczba ważnych kart:1 631
Frekwencja wyborcza:22.37%
Liczba głosów ważnych:1 575
% głosów ważnych:96.57%
Liczba głosów na listy komitetu:333
% 21.14%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 127 38.14 8.06
KOZAK Wojciech 6 1.80 0.38
KURTYKA Halina Ewa 6 1.80 0.38
SORYS Stanisław Andrzej 1 0.30 0.06
OCZKOWICZ Beata 82 24.62 5.21
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 3 0.90 0.19
PAWLAK Mirosław Antoni 59 17.72 3.75
KAŁA Józef 1 0.30 0.06
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 47 14.11 2.98
DUTKA Bronisław 1 0.30 0.06