A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Mniów

Mniów
brak 5.57% 8.64% 11.72% 14.79% 17.86% 20.94% 24.01% 27.08% 30.15% 33.23%
danych 8.63% 11.71% 14.78% 17.85% 20.93% 24.00% 27.07% 30.14% 33.22% 36.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 400
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 414
Liczba ważnych kart:1 414
Frekwencja wyborcza:19.11%
Liczba głosów ważnych:1 347
% głosów ważnych:95.26%
Liczba głosów na listy komitetu:257
% 19.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 49 19.07 3.64
KOZAK Wojciech 2 0.78 0.15
KURTYKA Halina Ewa 7 2.72 0.52
SORYS Stanisław Andrzej 0 0.00 0.00
OCZKOWICZ Beata 80 31.13 5.94
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 1 0.39 0.07
PAWLAK Mirosław Antoni 54 21.01 4.01
KAŁA Józef 0 0.00 0.00
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 62 24.12 4.60
DUTKA Bronisław 2 0.78 0.15