A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Morawica

Morawica
brak 5.57% 8.64% 11.72% 14.79% 17.86% 20.94% 24.01% 27.08% 30.15% 33.23%
danych 8.63% 11.71% 14.78% 17.85% 20.93% 24.00% 27.07% 30.14% 33.22% 36.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 018
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 847
Liczba ważnych kart:2 845
Frekwencja wyborcza:23.69%
Liczba głosów ważnych:2 737
% głosów ważnych:96.20%
Liczba głosów na listy komitetu:270
% 9.86%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 124 45.93 4.53
KOZAK Wojciech 4 1.48 0.15
KURTYKA Halina Ewa 6 2.22 0.22
SORYS Stanisław Andrzej 1 0.37 0.04
OCZKOWICZ Beata 53 19.63 1.94
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 3 1.11 0.11
PAWLAK Mirosław Antoni 43 15.93 1.57
KAŁA Józef 1 0.37 0.04
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 34 12.59 1.24
DUTKA Bronisław 1 0.37 0.04