A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Piekoszów

Piekoszów
brak 5.57% 8.64% 11.72% 14.79% 17.86% 20.94% 24.01% 27.08% 30.15% 33.23%
danych 8.63% 11.71% 14.78% 17.85% 20.93% 24.00% 27.07% 30.14% 33.22% 36.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 726
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 030
Liczba ważnych kart:2 030
Frekwencja wyborcza:15.95%
Liczba głosów ważnych:1 927
% głosów ważnych:94.93%
Liczba głosów na listy komitetu:183
% 9.50%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 77 42.08 4.00
KOZAK Wojciech 1 0.55 0.05
KURTYKA Halina Ewa 3 1.64 0.16
SORYS Stanisław Andrzej 0 0.00 0.00
OCZKOWICZ Beata 51 27.87 2.65
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 3 1.64 0.16
PAWLAK Mirosław Antoni 28 15.30 1.45
KAŁA Józef 0 0.00 0.00
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 17 9.29 0.88
DUTKA Bronisław 3 1.64 0.16