A  A+ A+

Miasto Gniezno

Gniezno
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 853
Liczba ważnych kart:13 847
Frekwencja wyborcza:24.82%
Liczba głosów ważnych:13 270
% głosów ważnych:95.83%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne