A  A+ A+

Miasto Czerniejewo

Czerniejewo
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 227
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 300
Liczba ważnych kart:1 300
Frekwencja wyborcza:20.88%
Liczba głosów ważnych:1 210
% głosów ważnych:93.08%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne