A  A+ A+

Gmina Kiszkowo

Kiszkowo
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 255
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:827
Liczba ważnych kart:826
Frekwencja wyborcza:19.44%
Liczba głosów ważnych:778
% głosów ważnych:94.19%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne