A  A+ A+

Miasto Witkowo

Witkowo
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 864
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 151
Liczba ważnych kart:2 151
Frekwencja wyborcza:19.80%
Liczba głosów ważnych:2 037
% głosów ważnych:94.70%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne