A  A+ A+

Gmina Blizanów

Blizanów
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 811
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 344
Liczba ważnych kart:1 344
Frekwencja wyborcza:17.21%
Liczba głosów ważnych:1 300
% głosów ważnych:96.73%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne