A  A+ A+

Gmina Ceków-Kolonia

Ceków-Kolonia
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 833
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:609
Liczba ważnych kart:609
Frekwencja wyborcza:15.89%
Liczba głosów ważnych:572
% głosów ważnych:93.92%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne