A  A+ A+

Gmina Godziesze Wielkie

Godziesze Wielkie
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 305
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 204
Liczba ważnych kart:1 204
Frekwencja wyborcza:16.48%
Liczba głosów ważnych:1 166
% głosów ważnych:96.84%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne