A  A+ A+

Gmina Koźminek

Koźminek
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:906
Liczba ważnych kart:906
Frekwencja wyborcza:14.99%
Liczba głosów ważnych:869
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne