A  A+ A+

Gmina Lisków

Lisków
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 261
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:800
Liczba ważnych kart:800
Frekwencja wyborcza:18.77%
Liczba głosów ważnych:749
% głosów ważnych:93.63%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne