A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Krzemieniewo

Krzemieniewo
brak 8.89% 10.30% 11.72% 13.13% 14.54% 15.96% 17.37% 18.78% 20.19% 21.61%
danych 10.29% 11.71% 13.12% 14.53% 15.95% 17.36% 18.77% 20.18% 21.60% 23.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 749
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:955
Liczba ważnych kart:955
Frekwencja wyborcza:14.15%
Liczba głosów ważnych:888
% głosów ważnych:92.98%
Liczba głosów na listy komitetu:167
% 18.81%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 115 68.86 12.95
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 28 16.77 3.15
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 3 1.80 0.34
JANKOWIAK Wojciech 3 1.80 0.34
SZALCZYK Zofia Barbara 6 3.59 0.68
PASZYK Krzysztof Michał 3 1.80 0.34
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 2 1.20 0.23
KUBIAK Andrzej 4 2.40 0.45
CHOJNACKA Andżelika Helena 1 0.60 0.11
BAUMGART Marek Piotr 2 1.20 0.23