A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Lipno

Lipno
brak 8.89% 10.30% 11.72% 13.13% 14.54% 15.96% 17.37% 18.78% 20.19% 21.61%
danych 10.29% 11.71% 13.12% 14.53% 15.95% 17.36% 18.77% 20.18% 21.60% 23.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 555
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:941
Liczba ważnych kart:941
Frekwencja wyborcza:16.94%
Liczba głosów ważnych:900
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:80
% 8.89%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 44 55.00 4.89
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 18 22.50 2.00
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 0 0.00 0.00
JANKOWIAK Wojciech 5 6.25 0.56
SZALCZYK Zofia Barbara 4 5.00 0.44
PASZYK Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 4 5.00 0.44
KUBIAK Andrzej 3 3.75 0.33
CHOJNACKA Andżelika Helena 2 2.50 0.22
BAUMGART Marek Piotr 0 0.00 0.00