A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Święciechowa

Święciechowa
brak 8.89% 10.30% 11.72% 13.13% 14.54% 15.96% 17.37% 18.78% 20.19% 21.61%
danych 10.29% 11.71% 13.12% 14.53% 15.95% 17.36% 18.77% 20.18% 21.60% 23.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 935
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:900
Liczba ważnych kart:900
Frekwencja wyborcza:15.16%
Liczba głosów ważnych:863
% głosów ważnych:95.89%
Liczba głosów na listy komitetu:142
% 16.45%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 79 55.63 9.15
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 48 33.80 5.56
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 1 0.70 0.12
JANKOWIAK Wojciech 2 1.41 0.23
SZALCZYK Zofia Barbara 1 0.70 0.12
PASZYK Krzysztof Michał 1 0.70 0.12
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 0 0.00 0.00
KUBIAK Andrzej 7 4.93 0.81
CHOJNACKA Andżelika Helena 2 1.41 0.23
BAUMGART Marek Piotr 1 0.70 0.12