A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Wijewo

Wijewo
brak 8.89% 10.30% 11.72% 13.13% 14.54% 15.96% 17.37% 18.78% 20.19% 21.61%
danych 10.29% 11.71% 13.12% 14.53% 15.95% 17.36% 18.77% 20.18% 21.60% 23.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 797
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:476
Liczba ważnych kart:476
Frekwencja wyborcza:17.02%
Liczba głosów ważnych:443
% głosów ważnych:93.07%
Liczba głosów na listy komitetu:102
% 23.02%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 67 65.69 15.12
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 20 19.61 4.51
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 4 3.92 0.90
JANKOWIAK Wojciech 2 1.96 0.45
SZALCZYK Zofia Barbara 0 0.00 0.00
PASZYK Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 1 0.98 0.23
KUBIAK Andrzej 2 1.96 0.45
CHOJNACKA Andżelika Helena 5 4.90 1.13
BAUMGART Marek Piotr 1 0.98 0.23