A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Kaczory

Kaczory
brak 3.05% 4.48% 5.91% 7.34% 8.77% 10.20% 11.63% 13.06% 14.49% 15.92%
danych 4.47% 5.90% 7.33% 8.76% 10.19% 11.62% 13.05% 14.48% 15.91% 17.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 174
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 402
Liczba ważnych kart:1 402
Frekwencja wyborcza:22.71%
Liczba głosów ważnych:1 320
% głosów ważnych:94.15%
Liczba głosów na listy komitetu:133
% 10.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 69 51.88 5.23
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 6 4.51 0.45
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 12 9.02 0.91
JANKOWIAK Wojciech 5 3.76 0.38
SZALCZYK Zofia Barbara 13 9.77 0.98
PASZYK Krzysztof Michał 2 1.50 0.15
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 4 3.01 0.30
KUBIAK Andrzej 7 5.26 0.53
CHOJNACKA Andżelika Helena 5 3.76 0.38
BAUMGART Marek Piotr 10 7.52 0.76