A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Luboń

Luboń
brak 1.95% 3.30% 4.64% 5.99% 7.33% 8.68% 10.03% 11.37% 12.72% 14.06%
danych 3.29% 4.63% 5.98% 7.32% 8.67% 10.02% 11.36% 12.71% 14.05% 15.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:23 180
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 512
Liczba ważnych kart:6 512
Frekwencja wyborcza:28.09%
Liczba głosów ważnych:6 273
% głosów ważnych:96.33%
Liczba głosów na listy komitetu:129
% 2.06%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 68 52.71 1.08
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 10 7.75 0.16
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 6 4.65 0.10
JANKOWIAK Wojciech 13 10.08 0.21
SZALCZYK Zofia Barbara 7 5.43 0.11
PASZYK Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 7 5.43 0.11
KUBIAK Andrzej 7 5.43 0.11
CHOJNACKA Andżelika Helena 5 3.88 0.08
BAUMGART Marek Piotr 6 4.65 0.10