A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Puszczykowo

Puszczykowo
brak 1.95% 3.30% 4.64% 5.99% 7.33% 8.68% 10.03% 11.37% 12.72% 14.06%
danych 3.29% 4.63% 5.98% 7.32% 8.67% 10.02% 11.36% 12.71% 14.05% 15.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 053
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 767
Liczba ważnych kart:2 766
Frekwencja wyborcza:34.36%
Liczba głosów ważnych:2 697
% głosów ważnych:97.51%
Liczba głosów na listy komitetu:73
% 2.71%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 36 49.32 1.33
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 8 10.96 0.30
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 4 5.48 0.15
JANKOWIAK Wojciech 13 17.81 0.48
SZALCZYK Zofia Barbara 1 1.37 0.04
PASZYK Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 1 1.37 0.04
KUBIAK Andrzej 1 1.37 0.04
CHOJNACKA Andżelika Helena 4 5.48 0.15
BAUMGART Marek Piotr 5 6.85 0.19