A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Buk

Buk
brak 1.95% 3.30% 4.64% 5.99% 7.33% 8.68% 10.03% 11.37% 12.72% 14.06%
danych 3.29% 4.63% 5.98% 7.32% 8.67% 10.02% 11.36% 12.71% 14.05% 15.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 587
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 175
Liczba ważnych kart:2 175
Frekwencja wyborcza:22.69%
Liczba głosów ważnych:2 058
% głosów ważnych:94.62%
Liczba głosów na listy komitetu:237
% 11.52%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 132 55.70 6.41
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 9 3.80 0.44
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 6 2.53 0.29
JANKOWIAK Wojciech 70 29.54 3.40
SZALCZYK Zofia Barbara 10 4.22 0.49
PASZYK Krzysztof Michał 1 0.42 0.05
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 5 2.11 0.24
KUBIAK Andrzej 2 0.84 0.10
CHOJNACKA Andżelika Helena 1 0.42 0.05
BAUMGART Marek Piotr 1 0.42 0.05