A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Czerwonak

Czerwonak
brak 1.95% 3.30% 4.64% 5.99% 7.33% 8.68% 10.03% 11.37% 12.72% 14.06%
danych 3.29% 4.63% 5.98% 7.32% 8.67% 10.02% 11.36% 12.71% 14.05% 15.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:20 650
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 558
Liczba ważnych kart:5 559
Frekwencja wyborcza:26.92%
Liczba głosów ważnych:5 351
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:160
% 2.99%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 69 43.13 1.29
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 18 11.25 0.34
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 4 2.50 0.07
JANKOWIAK Wojciech 21 13.13 0.39
SZALCZYK Zofia Barbara 11 6.88 0.21
PASZYK Krzysztof Michał 5 3.13 0.09
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 6 3.75 0.11
KUBIAK Andrzej 5 3.13 0.09
CHOJNACKA Andżelika Helena 10 6.25 0.19
BAUMGART Marek Piotr 11 6.88 0.21