A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Dopiewo

Dopiewo
brak 1.95% 3.30% 4.64% 5.99% 7.33% 8.68% 10.03% 11.37% 12.72% 14.06%
danych 3.29% 4.63% 5.98% 7.32% 8.67% 10.02% 11.36% 12.71% 14.05% 15.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 753
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 729
Liczba ważnych kart:4 726
Frekwencja wyborcza:30.02%
Liczba głosów ważnych:4 584
% głosów ważnych:97.00%
Liczba głosów na listy komitetu:377
% 8.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 47 12.47 1.03
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 12 3.18 0.26
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 8 2.12 0.17
JANKOWIAK Wojciech 291 77.19 6.35
SZALCZYK Zofia Barbara 11 2.92 0.24
PASZYK Krzysztof Michał 1 0.27 0.02
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 1 0.27 0.02
KUBIAK Andrzej 0 0.00 0.00
CHOJNACKA Andżelika Helena 3 0.80 0.07
BAUMGART Marek Piotr 3 0.80 0.07