A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Kostrzyn

Kostrzyn
brak 1.95% 3.30% 4.64% 5.99% 7.33% 8.68% 10.03% 11.37% 12.72% 14.06%
danych 3.29% 4.63% 5.98% 7.32% 8.67% 10.02% 11.36% 12.71% 14.05% 15.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 558
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 764
Liczba ważnych kart:2 764
Frekwencja wyborcza:20.39%
Liczba głosów ważnych:2 626
% głosów ważnych:95.01%
Liczba głosów na listy komitetu:245
% 9.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 100 40.82 3.81
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 19 7.76 0.72
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 17 6.94 0.65
JANKOWIAK Wojciech 19 7.76 0.72
SZALCZYK Zofia Barbara 20 8.16 0.76
PASZYK Krzysztof Michał 3 1.22 0.11
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 21 8.57 0.80
KUBIAK Andrzej 16 6.53 0.61
CHOJNACKA Andżelika Helena 13 5.31 0.50
BAUMGART Marek Piotr 17 6.94 0.65