A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Kórnik

Kórnik
brak 1.95% 3.30% 4.64% 5.99% 7.33% 8.68% 10.03% 11.37% 12.72% 14.06%
danych 3.29% 4.63% 5.98% 7.32% 8.67% 10.02% 11.36% 12.71% 14.05% 15.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:17 109
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 489
Liczba ważnych kart:4 488
Frekwencja wyborcza:26.24%
Liczba głosów ważnych:4 309
% głosów ważnych:96.01%
Liczba głosów na listy komitetu:252
% 5.85%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 117 46.43 2.72
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 21 8.33 0.49
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 17 6.75 0.39
JANKOWIAK Wojciech 45 17.86 1.04
SZALCZYK Zofia Barbara 16 6.35 0.37
PASZYK Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 15 5.95 0.35
KUBIAK Andrzej 6 2.38 0.14
CHOJNACKA Andżelika Helena 7 2.78 0.16
BAUMGART Marek Piotr 8 3.17 0.19