A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Mosina

Mosina
brak 1.95% 3.30% 4.64% 5.99% 7.33% 8.68% 10.03% 11.37% 12.72% 14.06%
danych 3.29% 4.63% 5.98% 7.32% 8.67% 10.02% 11.36% 12.71% 14.05% 15.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:23 044
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 498
Liczba ważnych kart:5 497
Frekwencja wyborcza:23.86%
Liczba głosów ważnych:5 292
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:260
% 4.91%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 119 45.77 2.25
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 22 8.46 0.42
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 17 6.54 0.32
JANKOWIAK Wojciech 30 11.54 0.57
SZALCZYK Zofia Barbara 26 10.00 0.49
PASZYK Krzysztof Michał 3 1.15 0.06
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 20 7.69 0.38
KUBIAK Andrzej 10 3.85 0.19
CHOJNACKA Andżelika Helena 4 1.54 0.08
BAUMGART Marek Piotr 9 3.46 0.17