A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Rokietnica

Rokietnica
brak 1.95% 3.30% 4.64% 5.99% 7.33% 8.68% 10.03% 11.37% 12.72% 14.06%
danych 3.29% 4.63% 5.98% 7.32% 8.67% 10.02% 11.36% 12.71% 14.05% 15.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 670
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 765
Liczba ważnych kart:2 765
Frekwencja wyborcza:25.91%
Liczba głosów ważnych:2 683
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:140
% 5.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 45 32.14 1.68
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 10 7.14 0.37
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 3 2.14 0.11
JANKOWIAK Wojciech 24 17.14 0.89
SZALCZYK Zofia Barbara 22 15.71 0.82
PASZYK Krzysztof Michał 2 1.43 0.07
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 3 2.14 0.11
KUBIAK Andrzej 3 2.14 0.11
CHOJNACKA Andżelika Helena 11 7.86 0.41
BAUMGART Marek Piotr 17 12.14 0.63