A  A+ A+

Miasto Słupca

Słupca
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 505
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 718
Liczba ważnych kart:2 718
Frekwencja wyborcza:23.62%
Liczba głosów ważnych:2 590
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne