A  A+ A+

Gmina Orchowo

Orchowo
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 110
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:552
Liczba ważnych kart:552
Frekwencja wyborcza:17.75%
Liczba głosów ważnych:512
% głosów ważnych:92.75%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne