A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Gmina Krzykosy

Krzykosy
brak 11.32% 13.78% 16.24% 18.70% 21.16% 23.62% 26.07% 28.53% 30.99% 33.45%
danych 13.77% 16.23% 18.69% 21.15% 23.61% 26.06% 28.52% 30.98% 33.44% 35.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 303
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:840
Liczba ważnych kart:840
Frekwencja wyborcza:15.84%
Liczba głosów ważnych:792
% głosów ważnych:94.29%
Liczba głosów na listy komitetu:170
% 21.46%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRZYB Andrzej Marian 53 31.18 6.69
MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna 18 10.59 2.27
GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz 9 5.29 1.14
JANKOWIAK Wojciech 0 0.00 0.00
SZALCZYK Zofia Barbara 6 3.53 0.76
PASZYK Krzysztof Michał 0 0.00 0.00
KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna 75 44.12 9.47
KUBIAK Andrzej 1 0.59 0.13
CHOJNACKA Andżelika Helena 6 3.53 0.76
BAUMGART Marek Piotr 2 1.18 0.25